صندوق قرض الحسنه حبيب ابن مظاهر

 

 

 

 

 

 

 

بازنشستگان، جانبازان و مستمري بگيران نيروي انتظامي

انديشيدن به خوبي ها آدمي را به انجام دادن آنها بر مي انگيزد. امير المومنين علي (ع)             نيازهاي مردم به شما فرصت هاي خداوند براي شما هستند پس از آنها رويگردان نباشيد. امام حسين(ع)             كسيكه با كتاب آرامش يابد، هيچ آرامشي را از دست نداده است. امير المومنين علي (ع)             برتري نماز اول وقت بر آخر وقت مانند برتري آخرت بر دنياست. امام صادق (ع)             دل را متوجه خدا كردن ، موثرتر از اعضاء را بر عمل واداشتن است. امام جواد (ع)             سه چيز است كه محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـى و بخشـش. امام صادق( ع)             خداوند امتى را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتى كه نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستى نمايند. امام صادق (ع)             هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد. امام رضا (ع

شرايط انصراف از صندوق و چگونگي دريافت پس انداز حق عضويت صندوق

 

  دريافت حق عضويت منصرفين از عضويت صندوق بدين شرح اقدام مي‌گردد:
 • با ارسال مشخصات و شماره شناسايي از لينك همين صفحه مبالغ پس انداز شده حق عضويت برابر مقررات تغييرات حقوقي در پايان ماه از طريق فيش حقوقي تقديم خواهد گرديد.
 • با برقراري تماس تلفني و اعلام مشخصات و شماره شناسايي و ارائه شماره تماس، مبالغ پس انداز شده حق عضويت برابر مقررات تغييرات حقوقي در پايان ماه از طريق فيش حقوقي تقديم خواهد گرديد.
 •  

  براي ارسال درخواست اينجا را كليك كنيد.

   

شرايط دريافت سپرده افراد فوت شده

  وابستگان افراد فوت شده كه حقوق بگير بعدي ندارند مي‌توانند با ارسال كپي مدارك زير به صندوق يا حضور وكيل وراث به همراه مدارك، سپرده خود را دريافت نمايند :

   

 • فيش حقوقي
 • گواهي فوت
 • انحصار وراثت
 • وكالتنامه از وارث
 • كارت ملي وكيل
 • شماره حساب بانكي (ترجيحا بانك سپه) وكيل
 • درخواست كتبي (درصورت دريافت غير حضوري)