صندوق قرض الحسنه حبيب ابن مظاهر

 

 

 

 

 

 

 

بازنشستگان، جانبازان و مستمري بگيران نيروي انتظامي

انديشيدن به خوبي ها آدمي را به انجام دادن آنها بر مي انگيزد. امير المومنين علي (ع)             نيازهاي مردم به شما فرصت هاي خداوند براي شما هستند پس از آنها رويگردان نباشيد. امام حسين(ع)             كسيكه با كتاب آرامش يابد، هيچ آرامشي را از دست نداده است. امير المومنين علي (ع)             برتري نماز اول وقت بر آخر وقت مانند برتري آخرت بر دنياست. امام صادق (ع)             دل را متوجه خدا كردن ، موثرتر از اعضاء را بر عمل واداشتن است. امام جواد (ع)             سه چيز است كه محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـى و بخشـش. امام صادق( ع)             خداوند امتى را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتى كه نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستى نمايند. امام صادق (ع)             هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد. امام رضا (ع

شرايط درخواست عضويت

 

  • كاركنان ناجا غالبا پس از دو ماه كه مفتخر به بازنشستگي مي گردند حق عضويت از آنان كسر و عضو صندوق محسوب مي گردند.
  •  

  • كاركنان بازنشسته ناجا ، مستمري بگيران (همسر، دختر ) جنانچه به هر دليلي از عضويت صندوق خارج گرديده اند، با درخواست كتبي و يا شفاهي نسبت به برقراري عضويت مجدد مي‌توانند اقدام نمايند.

  •  

     

     

  • براي ارسال درخواست اينجا را كليك كنيد.