صندوق قرض الحسنه حبيب ابن مظاهر

 

 

 

 

 

 

 

بازنشستگان، جانبازان و مستمري بگيران نيروي انتظامي

انديشيدن به خوبي ها آدمي را به انجام دادن آنها بر مي انگيزد. امير المومنين علي (ع)             نيازهاي مردم به شما فرصت هاي خداوند براي شما هستند پس از آنها رويگردان نباشيد. امام حسين(ع)             كسيكه با كتاب آرامش يابد، هيچ آرامشي را از دست نداده است. امير المومنين علي (ع)             برتري نماز اول وقت بر آخر وقت مانند برتري آخرت بر دنياست. امام صادق (ع)             دل را متوجه خدا كردن ، موثرتر از اعضاء را بر عمل واداشتن است. امام جواد (ع)             سه چيز است كه محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـى و بخشـش. امام صادق( ع)             خداوند امتى را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتى كه نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستى نمايند. امام صادق (ع)             هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد. امام رضا (ع

ارسال درخواست

 

براي راحتي مراجعين محترم بهتر است درخواستهاي خود را به صورت كتبي براي ما ارسال فرمايند تا در كوتاه ترين زمان ممكن پاسخ داده شوند.

 

در صورت امكان نتيجه درخواست در فيش حقوقي ماه آينده اعمال مي شود.

 

در حال حاضر تنها از طريق بانك قوامين درخواست وام امكان پذير مي باشد.

 

به دليل رسيدگي هرچه بهتر به درخواست شما بهتر است مشخصات فرم زير (شخص حقوق بگير) را با دقت وارد نماييد، درضمن وارد كردن خانه هاي ستاره دار ضروري مي باشد.

 

در صورت وارد كردن ايميل هرچه سريعتر پاسخ شما را به صورت كتبي ارسال مي‌نماييم.(ضمن تأكيد مخصوص بازنشستگان و مستمري بگيران ناجا).

 

شماره شناسايي هايي كه با عدد 1، 3 و 4 آغاز مي گردد عضو صندوق نبوده و ناجائي محسوب نمي گردند (صندوق حبيب ابن مظاهر ويژه بازنشستگان نيروي انتظامي مي باشد). .