صندوق قرض الحسنه حبيب ابن مظاهر

 

 

 

 

 

 

 

بازنشستگان، جانبازان و مستمري بگيران نيروي انتظامي

انديشيدن به خوبي ها آدمي را به انجام دادن آنها بر مي انگيزد. امير المومنين علي (ع)             نيازهاي مردم به شما فرصت هاي خداوند براي شما هستند پس از آنها رويگردان نباشيد. امام حسين(ع)             كسيكه با كتاب آرامش يابد، هيچ آرامشي را از دست نداده است. امير المومنين علي (ع)             برتري نماز اول وقت بر آخر وقت مانند برتري آخرت بر دنياست. امام صادق (ع)             دل را متوجه خدا كردن ، موثرتر از اعضاء را بر عمل واداشتن است. امام جواد (ع)             سه چيز است كه محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـى و بخشـش. امام صادق( ع)             خداوند امتى را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتى كه نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستى نمايند. امام صادق (ع)             هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد. امام رضا (ع

شرايط درخواست وام حبيب ابن مظاهر

 

  • بازنشسته يا مستمري بگير ناجا ، عضو صندوق حبيب ابن مظاهر (حداقل هر ماه 10هزار تومان بابت پس انداز عضويت از فيش حقوقي كسر گردد) باشد.
  • بدهي وام قبلي نداشته باشد، يعني در فيش حقوقي در ستون وام و كسورات نام حبيب ابن مظاهر نباشد.
  • از آخرين قسط وام قبل 3 ماه گذشته باشد.
  • موجودي حق عضويت 250 هزار تومان كه براي ثبت نام 200 هزار تومان و براي دريافت وام 250 هزار تومان حق عضويت داشته باشد كه پس از دريافت وام مابقي از مبلغ وام كسر شده و به موجودي حق عضويت اضافه مي گردد.
  • توان پرداخت قسط حداقل 88 هزار تومان باشد.

   

  با داشتن شرايط فوق به همراه مدارك زير نزد نزديك ترين شعبه قوامين محل سكونت مراجعه و با افتتاح حساب تقاضاي وام صورت مي‌گيرد.

   

  • اصل آخرين فيش حقوقي (يا پرينت نسخه اصلي فيش) (براي ديدن مكان‌هاي دريافت فيش در تهران اينجا را كليك كنيد.)
  • اصل و كپي شناسنامه
  • اصل و كپي كارت ملي

   

  گفتني است در حال حاضر پرداخت وام

  • مبلغ 3 ميليون تومان با اقساط 36 ماهه و با كارمزد 3 درصد پرداخت مي‌گردد.
  • هر قسط وام 3 ميليون توماني با احتساب كارمزد 88000 تومان مي‌باشد.
  • آزمايشي